metoda thira

metoda thira: jednoduché cvičení pro spokojenější život

"Nikdo neví, co se může stát. (...) Náhle může přijít další erupce a zasypat Theru vrstvou sopečného popela nebo ji potopit do moře. A přesto jsou obyvatelé ostrova šťastní..."

Tato slova napsal o obyvatelích řeckého ostrova Thira (neboli Santorini) britský výzkumník, archeolog a historik James Theodore Bent. Mezi roky 1882 a 1884 podnikl dlouhou cestu po kykládských ostrovech a během ní také navštívil tento ostrov s bouřlivou sopečnou minulostí.

Před 3 600 lety vzkvétala na Thiře jedinečná civilizace doby bronzové. Z dochovaných památek víme, že jejich města měla vícepatrové domy, propracovaný kanalizační systém a dokonce zavedenu teplou vodu do domácností (to není všude samozřejmostí ani v dnešní době). Rozkvět kykládsko-mínojské civilizace přerušil právě výbuch sopky na Santorini a podle některých se stal jedním z hlavních zdrojů mýtu o Atlantidě a jejím konci.

Ostrov byl posléze neobydlený, ale po čase se na něj lidé opět vrátili. V průběhu let přicházela zemětřesení, dým i nově se objevující ostrůvky ze sopečných vyvřelin a tak ostrované na sopku nikdy nemohli plně zapomenout. Jak říká santorinská rodačka, geoložka Evi Nomikou, vulkán jako memento mori "připomíná, že nic v životě není dané" (v R.A. McCabe, M. Pournara: Santorini - Portrait of a Vanished Era).

Přestože blízkost sopky přinášela vždy nejistotu a obavy, obyvatelé ostrova byli (alespoň dle vyjádření Jamese Theodora Benta) šťastní. Inspiraci, kterou můžeme z tohoto nevelkého kusu země ve Středozemním moři čerpat, je právě umění žít šťastně tváří v tvář nejistotě, obavám, změnám a náročným situacím. I my se můžeme naučit, jak prožívat pohodu a spokojenost, ať je již naší pomyslnou "sopkou" cokoliv.

Zkušenost mnohých z nás ukazuje, že štěstí a spokojenost nám uniká mezi prsty nebo trvá jen krátce a dočasně. Na vině jsou především naše představy o podmínkách, jež musí být splněny, abychom byli šťastní: co musíme mít, s kým přesně být, jak správně vypadat, jak správně prožívat, jak správně myslet, čeho dosáhnout, o jaké zážitky se obohatit, jaký mít vliv, jak se rozvíjet, co umět a dokázat. Chceme-li prožívat skutečnou spokojenost, naplněnost a štěstí, musíme se od všech těchto představ osvobodit a alespoň na několik okamžiků vnímat skutečnost nezatíženou našimi plány, tužbami a obavami.

Není to úplně snadné a možná to nikdy nedokážeme natrvalo. Ovšem každá chvíle takové "dovolené" od představ, jaká by nynější skutečnost měla být, je nesmírně cenná a blahodárná. Přináší pocit hluboké pohody (nedosažitelné jiným způsobem), uvolněnosti, vyrovnanosti a souladu. Je okamžikem, kdy čerpáme sílu ze samé naší podstaty a tak i velmi náročné situace dokážeme řešit s klidem a nadhledem. Díky tomu jsou naše činy mnohem účinnější a efektivnější, než když jsme jakýmkoliv způsobem rozhození.

Jednoduchá cvičení, která metoda thira přináší, jsou pomůckou na cestě k tomuto cíli. Jsou návodem, jak sami v sobě objevit klid, pohodu a uvolněnost. Učí, jak dosažený stav zachovat i v náročných situacích jako jsou řešení problémů, konflikty, zásadní rozhodování se, důležitá jednání, pohovory, prezentace či zkoušky. Metoda umožňuje osvobodit se od představ bránících našemu štěstí a umožňuje najít si svůj vlastní způsob jednání v co největším souladu se situací, kterou aktuálně prožíváme.

Vždy je ovšem nutno mít na paměti, že metoda a její praktikování je prostředkem, nikoliv samotným cílem. Jakmile se naučíme, jak požadovaného rozpoložení dosáhnout, není třeba se jednotlivých cvičení dogmaticky držet. S přibývající praxí, zkušenostmi a sebepoznáváním se přichází okamžik oproštění se od metody, což je stejně důležité jako její správné osvojení si.

.

základní metoda: objevení stavu pohody & vnitřního klidu

Prvním krokem metody thira je dosažení optimálního rozpoložení, pohody těla a mysli. Využíváme k tomu 7 základních cviků (tzv. imaginární dovolenou na Santorini), jejichž provedení ve standardní verzi trvá přibližně 7 minut. Cvičení je rovněž vhodným způsobem každodenní psychohygieny a cestou, jak se nejlépe připravit na očekávané náročné chvíle jako jsou například zkoušky, důležité prezentace nebo nepříjemné rozhovory.

.

pokročilá metoda: zvládání náročných situací & osvobození se od představ

Jakmile jsme nalezli stav pohody a klidu, je třeba naučit se, jak jej zachovat v rozličných situacích každodenního života. Prostřednictvím symbolických a modelových situací objevujeme, jak to udělat jednoduše a úspěšně. Zaměřujeme se na tři základní typy situací: náročné situace ve vztazích, fyzicky náročné situace a psychicky náročné situace. Zároveň prohlubujeme pohodu těla a mysli tak, abychom se dokázali osvobodit od představ, které nám brání v prožívání štěstí a spokojenosti v přítomné chvíli. Praktikování pokročilé metody lze rozšířit tzv. doplňujícími cviky zaměřené na specifické způsoby koordinace těla a mysli.

.

jak se metodu naučit

Základní metodu a část pokročilé metody se lze naučit prostřednictvím videokonferenčních lekcí. Skupinové on-line lekce jsou určeny pro maximálně 10 osob. Základní a kompletní pokročilou metodu se lze také naučit na lekcích "tváří v tvář", které probíhají dle domluvy v Brně. Lekce trvá 30 minut a doporučená frekvence je 1 lekce za měsíc (tak, aby bylo možné si před následující lekcí důkladně procvičit vyučovaný materiál). Metodu vytvořil a od roku 2011 vyučuje Mgr. Leoš Horký.

Skupinové lekce: 250 Kč za 3 lekce,
Individuální lekce: 1600 Kč za 3 lekce .

.

kontakt

Mgr. Leoš Horký

Kontakt: thira.cz@seznam.cz
Adresa kanceláře: Soběšická 151, Brno
IČ: 73796824
zapsán v Živnostenském rejstříku, Magistrát města Brna

Informace o zpracovávání osobních údajů: GDPR.